Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

The first six books of the Elements of Euclid, in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters .. - firstsixbooksofe00eucl.pdf

Πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση του 1847. Τα Στοιχεία του Ευκλείδη με έγχρωμα σχήματα χωρίς συμβολισμούς.The first six books of the Elements of Euclid, in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters .. - firstsixbooksofe00eucl.pdfBYRNE'S
EUCLID
THE
FIRST
SIX
BOOKS
OF
THE
ELEMENTS
OF
EUCLID
WITH
COLOURED
DIAGRAMS
AND
SYMBOL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου