Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

Απαγόρευση Κινητών Τηλεφώνων - Ηλεκτρονικών Συσκευών στα Σχολεία

Απαγόρευση Κινητών Τηλεφώνων - Ηλεκτρονικών Συσκευών στα Σχολεία3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις
διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets,
διαδραστικούς πίνακες κτλ),δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους
προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης
και για τις ανάγκες αυτής αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας γενικότερα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές
διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997(ΦΕΚ 50,τ.Α’/1997) και 3471/2006(ΦΕΚ
133/τ. Α'/2006).
 

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 2016 - 2017 - Συλλογή 888 ασκήσεων του Μίλτου Παπαγρηγοράκη

Διασκεδαστικά Μαθηματικά: Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 2016 - 2017 - Συλλογή 888 ασκήσεων

Fresh-Education : Eκπαιδευτικός οδηγός αξιοποίησης διαδραστικού πίνακα SMARTBoard στην Εκπαίδευση

Fresh-Education : Eκπαιδευτικός οδηγός αξιοποίησης διαδραστικού πίνακα SMARTBoard στην Εκπαίδευση

Free Peer-Reviewed Math Ebooks from OpenStax

Free Peer-Reviewed Math Ebooks from OpenStax

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης Μαθηματικός: 288 Βιβλία και φυλλάδια Μαθηματικών Προσανατολισμού 2015-2016

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης Μαθηματικός: 288 Βιβλία και φυλλάδια Μαθηματικών Προσανατολισμού 2015-2016

The first six books of the Elements of Euclid, in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters .. - firstsixbooksofe00eucl.pdf

Πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση του 1847. Τα Στοιχεία του Ευκλείδη με έγχρωμα σχήματα χωρίς συμβολισμούς.The first six books of the Elements of Euclid, in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters .. - firstsixbooksofe00eucl.pdfBYRNE'S
EUCLID
THE
FIRST
SIX
BOOKS
OF
THE
ELEMENTS
OF
EUCLID
WITH
COLOURED
DIAGRAMS
AND
SYMBOL