Η «Έλλειψη» αποτελεί μια μοναδική
αφηγηματική προσέγγιση, που περιγράφει την ανάπτυξη των Μαθηματικών
παράλληλα με την εξέλιξη τού ανθρώπινου πνεύματος από την
Αντιμεταρρύθμιση μέχρι τον Διαφωτισμό. Ενσωματώνοντας στο ιστορικό
υπόβαθρο πολλά διαφωτιστικά παραδείγματα, ο συγγραφέας συνενώνει βασικές
έννοιες Γεωμετρίας, Άλγεβρας, Τριγωνομετρίας και Απειροστικού Λογισμού,
που είναι απαραίτητες, προκειμένου να οδηγήσουν στην ανακάλυψη τής
έλλειψης, ως το σχήμα τής τροχιάς των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Το
βιβλίο ιστορεί την προσπάθεια τού ανθρώπινου πνεύματος για την εύρεση
τής έλλειψης από τον Αρίσταρχο μέχρι τον Νεύτωνα, ο οποίος τελικά και
την ανακαλύπτει δυο χιλιάδες χρόνια αργότερα. Η αφήγηση αναδεικνύει
ενδελεχώς τις ομοιότητες που υφίστανται ανάμεσα στα επιτεύγματα των
Μαθηματικών και τις εξελίξεις στην Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία, τη Μεσαιωνική Ευρώπη και την Αναγέννηση. Στην αρχή κάθε
κεφαλαίου ο συγγραφέας θέτει το ιστορικό πλαίσιο που σχετίζεται με το
υπό παρουσίαση μαθηματικό υλικό, εφοδιάζοντας έτσι τον αναγνώστη με την
απαιτούμενη γνώση, προκειμένου αυτός να κατανοήσει τα παραδείγματα και
να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη είναι το μονοπάτι τής
πλανητικής κίνησης. Όλα τα θέματα παρουσιάζονται και ως προς τις
ιστορικές και ως προς τις μαθηματικές τους διαστάσεις. Επιπλέον,
υπάρχουν σαφώς διακεκριμένες μαθηματικές εξορμήσεις για όσους επιθυμούν
να εμβαθύνουν περισσότερο στα Μαθηματικά.
Διαβάζοντας το παρόν βιβλίο, ο αναγνώστης θα αντιληφθεί με σχετική
ευκολία τη μετάβαση από το διακριτό στο συνεχές που είναι ένα από τα
μεγαλύτερα επιτεύγματα τού ανθρώπινου πνεύματος στα Μαθηματικά και στην
Επιστήμη γενικότερα.


Πρωτότυπος τίτλος: The Ellipse: A Historical and Mathematical Journey

Εκδότης: Wiley