Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Ronald L. Rivest : Cryptography and Security

Ronald L. Rivest : Cryptography and Security

Όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου σε .pdf

Όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου σε .pdf

Υλικό - Ολυμπιάδα Πληροφορικής

Υλικό - Ολυμπιάδα Πληροφορικής

Algorithms, 4th Edition by Robert Sedgewick and Kevin Wayne

Algorithms, 4th Edition by Robert Sedgewick and Kevin Wayne

Graham, Knuth, and Patashnik: Concrete Mathematics

Graham, Knuth, and Patashnik: Concrete Mathematics

Αρχική | Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

Αρχική | Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΕΚΤ

με ελεύθερη πρόσβαση.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Διασκεδαστικά Μαθηματικά: Βιβλία για Μαθηματικές Ολυμπιάδες

Διασκεδαστικά Μαθηματικά: Βιβλία για Μαθηματικές Ολυμπιάδες

ATM Catalogue 2016-17 - ATM_2016_Catalogue_Web_Interactive_KF.pdf

ATM Catalogue 2016-17 - ATM_2016_Catalogue_Web_Interactive_KF.pdf

Εγχειρίδιο του Maxima

maxima-reference.pdf

Lecture Notes on Cryptography Authors: S. Goldwasser and M. BellareLecture Notes on Cryptography

Authors: S. Goldwasser and M. Bellare

Introduction to Modern Cryptography Mihir Bellare

Introduction to Modern Cryptography 

 

A Computational Introduction to Number Theory and Algebra Victor Schoupp

A Computational Introduction to Number Theory and Algebra

Cryptography, 3rd Edition Smart

Cryptography, 3rd Edition

Διπλωματική ΕΦαρμογές της θεωρίας Αριθμών Μαραγκού

dipl_Maragos_Nikos.pdf

Κρυπτογραφία στο UoM

Index of /~steph/material/crypto

Διακριτά Μαθηματικά Κολουντζάκη - Παπαχριστόδουλου

discr-pdf-ΚΟΥ.pdf

Διακριτά Μαθηματικά Κολουντζάκη - Παπαχριστόδουλου

discr-pdf-ΚΟΥ.pdf

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Στοιχεία από τη θεωρία αντιμεταθετικών δακτυλίων

ceb8ceb5cf89cf81ceb9ceb1-ceb1cf81ceb9ceb8cebccf89cebd-cebbcf85cebaceb5ceb9cebfcf85.pdf

Τελευταίο Θεώρημα Fermat - Η μερική απόδειξη του Kummer

FLT.pdf

Θεωρία Αριθμών | Δωρεάν βιβλία Free Ebooks

Θεωρία Αριθμών | Δωρεάν βιβλία Free Ebooks

Algorithms, 4th Edition by Robert Sedgewick and Kevin Wayne

Algorithms, 4th Edition by Robert Sedgewick and Kevin Wayne

Δωρεάν βιβλία ebook | τοβιβλίο.net

Δωρεάν βιβλία ebook | τοβιβλίο.net

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Δωρεάν βιβλία ebook | τοβιβλίο.net

Δωρεάν βιβλία ebook | τοβιβλίο.net

Kallipos repository: Διαφορικές εξισώσεις

Kallipos repository: Διαφορικές εξισώσειςΔιαφορικές εξισώσειςΥπότιτλος: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς:Ρόθος, Βασίλειος
Σφυράκης, Χρυσοβαλάντης
Κριτικός Αναγνώστης: Παπαγεωργίου, Βασίλειος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΣΠΑΙΤΕ
Θέμα: Συνήθεις
διαφορικές εξισώσεις, Γενική θεωρία διαφορικών εξισώσεων, Προβλήματα
συνοριακών τιμών, Ποιοτική θεωρία, Θεωρία ευστάθειας
Λέξεις-κλειδιά: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
διδάσκονται θέματα Διαφορικών Εξισώσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών,
Φυσικής, Επιστήμης Υλικών) καθώς και της Πολυτεχνικής Σχολής
(Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΗΥ, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών
Μηχανικών).

Υπάρχει μια συνοπτική και κατατοπιστική παρουσίαση
της θεωρίας κάθε κεφαλαίου, αντιπροσωπευτικά λυμένα παραδείγματα και
αρκετές ασκήσεις προς επίλυση. Στο Παράρτημα υπάρχει βασικό μαθηματικό
τυπολόγιο για τις ανάγκες της μελέτης καθώς και οι απαντήσεις σε
ορισμένες από τις άλυτες σκήσεις. Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες (φοιτητές
θετικών επιστημών και πολυτεχνείων) στην εφαρμογή υπολογιστικών
προγραμμάτων (MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA) για την καλύτερη κατανόηση της
ύλης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές άλλων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για κατανόηση θεμάτων διαφορικών εξισώσεων.
(+)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015

Kallipos repository: Algorithmic Graph Theory

Kallipos repository: Algorithmic Graph TheoryΑλγοριθμική θεωρία γραφημάτωνΣυγγραφείς:Νικολόπουλος, Σταύρος
Γεωργιάδης, Λουκάς
Παληός, Λεωνίδας
Κριτικός Αναγνώστης: Μανωλόπουλος, Ιωάννης
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: Διακριτές δομές, Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, Βασικές δομές δεδομένων και αλγόριθμοι
Λέξεις-κλειδιά: ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
προτεινόμενο βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα και αλγορίθμους Θεωρίας
Γραφημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα Τέλειων Γραφημάτων, με
παρουσίαση εφαρμογών και παραδειγμάτων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι
θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρίας Γραφημάτων και οι βασικές τεχνικές
Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων, τα κύρια θέματα Θεωρίας Γραφημάτων
(δένδρα, συνεκτικότητα, αποστάσεις και διαδρομές, γραφήματα Euler και
Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμός), και θέματα και αλγόριθμοι
αναγνώρισης και βελτιστοποίησης καθώς και εφαρμογές σε σημαντικές
κατηγορίες Τέλειων Γραφημάτων (τριγωνικά, μεταβατικά, μεταθετικά,
γραφήματα διαστημάτων), χάρις στις ιδιότητες των οποίων πολλά δυσεπίλυτα
προβλήματα επιδέχονται αποδοτικούς αλγορίθμους.

Τα κεφάλαια
περιλαμβάνουν κατασκευαστικές αποδείξεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας των
αλγορίθμων ώστε να υπάρχει κάποιο μέτρο της επίδοσης τους, παραδείγματα
που βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών και των αλγορίθμων, εφαρμογές σε
τομείς όπως η επιχειρησιακή έρευνα, η αρχαιολογία, η γενετική κ.λπ.,
και ασκήσεις για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. Οι αλγόριθμοι
είναι περιγεγραμμένοι με τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε
οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.

Η θεματολογία κάνει το
προτεινόμενο βιβλίο χρήσιμο διδακτικό εργαλείο σε μαθήματα θεωρίας
γραφημάτων, διακριτών μαθηματικών και αλγορίθμων. Το βιβλίο απευθύνεται
σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ερευνητές σε αυτούς τους τομείς, αλλά και
επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν αντίστοιχα θέματα.

Η μελέτη του βιβλίου παρέχει στον αναγνώστη το υπόβαθρο ώστε:
• να κατανοεί θέματα και τεχνικές θεωρίας γραφημάτων και να μοντελοποιεί μεγάλο φάσμα εφαρμογών,
• να εφαρμόζει αλγοριθμικές τεχνικές θεωρίας γραφημάτων σε πρακτικά προβλήματα,
• να χρησιμοποιεί αλγόριθμους γραφημάτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, και
• να αναπτύσσει αποτελεσματικούς αλγορίθμους, καθώς και μεθοδολογίες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
(+)
Πίνακας Περιεχομένων: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ-ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
2 AΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
3 ΔΕΝΔΡΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
4 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
5 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
6 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ EULER KAI HAMILTON
7 ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
9 ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
10 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
11 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
12 ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΓΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015

Kallipos repository: Μαθηματική στατιστική

Kallipos repository: Μαθηματική στατιστική Μαθηματική στατιστικήΥπότιτλος: ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συγγραφείς:Κολυβά Μαχαίρα, Φωτεινή
Χατζόπουλος, Σταύρος
Κριτικός Αναγνώστης: Μωυσιάδης, Πολυχρόνης
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Παραμετρική συμπερασματολογία
Λέξεις-κλειδιά: ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΦΑΛΜΑ ΤΥΠΟΥ Ι, ΣΦΑΛΜΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΕΛΕΓΧΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές Μαθηματικών τμημάτων, τμημάτων
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής, καθώς και σε όσους ασχολούνται
με τη Στατιστική και έχουν καλό υπόβαθρο στη Θεωρία Πιθανοτήτων. Είναι
αποτέλεσμα της πολυετούς διδασκαλίας των συγγραφέων στο αντικείμενο των
Ελέγχων Υποθέσεων στην Παραμετρική Στατιστική, καθώς και της ενασχόλησής
τους με προβλήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Ιατρικής κ.ά.


Το πρώτο κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο. Σε αυτό δίνονται ορισμοί
και θεωρήματα από τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Εκτιμητική που είναι
χρήσιμα για την κατανόηση όσων παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. Από
τη Θεωρία Πιθανοτήτων δίνονται επιγραμματικά οι έννοιες της πιθανότητας
της τυχαίας μεταβλητής, της συνάρτησης πιθανότητας και πυκνότητας
πιθανότητας, καθώς και οι κυριότερες διακριτές και συνεχείς κατανομές.
Από την Εκτιμητική δίνονται οι έννοιες του τυχαίου δείγματος, της
στατιστικής συνάρτησης, των εκτιμητών και οι ιδιότητες αυτών, όπως και
οι μέθοδοι εύρεσής τους.


Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται οι βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων.
Ορίζονται η μηδενική υπόθεση και η εναλλακτική υπόθεση, η απορριπτική
περιοχή της μηδενικής υπόθεσης και η περιοχή αποδοχής της, τα είδη των
σφαλμάτων και τα μεγέθη τους, η συνάρτηση ισχύος και τα είδη των
ελεγχοσυναρτήσεων (γνήσια, μη γνήσια, ισχυρότατη, ομοιόμορφα ισχυρότατη,
αμερόληπτη). Ακόμη, διατυπώνεται και αποδεικνύεται το θεμελιώδες λήμμα
των Neyman-Pearson, που αποτελεί τη βάση της θεωρίας των ελέγχων
υποθέσεων. Επιπλέον, δίνονται οι ιδιότητες των ελεγχοσυναρτήσεων που
προκύπτουν από το λήμμα που προαναφέρθηκε.


Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια της ιδιότητας του μονότονου λόγου
πιθανοφανειών, θεωρήματα που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και θεωρήματα
που αφορούν ομοιόμορφα ισχυρότατες ελεγχοσυναρτήσεις.


Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια του γενικευμένου λόγου
πιθανοφανειών και η ασυμπτωτική κατανομή του. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
μέθοδος εύρεσης ελεγχοσυναρτήσεων με τη χρήση του γενικευμένου λόγου
πιθανοφανειών απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί αρκετούς ερευνητές.


Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο εξολοκλήρου στην κανονική κατανομή.
Οι έλεγχοι υποθέσεων, που περιγράφονται στο κεφάλαιο, αφορούν μια από
τις δύο παραμέτρους, ακόμη και όταν οι δύο παράμετροι είναι άγνωστες. Να
σημειωθεί ότι η άγνωστη παράμετρος για την οποία δεν γίνεται έλεγχος
υποθέσεων συχνά αναφέρεται ως ενοχλητική παράμετρος. Επίσης στο κεφάλαιο
αυτό γίνεται σύγκριση των παραμέτρων δύο κατανομών ανεξαρτήτων
δειγμάτων, όταν αυτά προέρχονται από κανονική κατανομή. Οι έλεγχοι
υποθέσεων αφορούν τις μέσες τιμές ή τις διασπορές των δύο δειγμάτων,
τόσο στην περίπτωση που οι παράμετροι για τις οποίες δε γίνεται έλεγχος
υποθέσεων είναι γνωστές όσο και άγνωστες.


Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται με το
αντικείμενο του βιβλίου, όμως ξεφεύγουν από τα πλαίσια ενός μαθήματος
που διδάσκεται σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Σε ορισμένα από τα
θέματα που αναφέρονται μπορεί να υπάρχει και άλλος τρόπος απόδειξης,
όμως στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται ως εφαρμογές του
γενικευμένου λόγου πιθανοφανειών. Τα θέματα που αναλύονται στο έκτο
κεφάλαιο του βιβλίου είναι η σχέση μεταξύ διαστημάτων εμπιστοσύνης και
της περιοχής αποδοχής των δίπλευρων ελέγχων υποθέσεων, η σύγκριση των
αναλογιών δύο ανεξάρτητων τυχαίων δειγμάτων, οι έλεγχοι υποθέσεων που
αφορούν στις παραμέτρους του γενικού γραμμικού μοντέλου και ο έλεγχος
υποθέσεων για τις μέσες τιμές στην ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα.


Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν παραδείγματα και ασκήσεις με τη βοήθεια των
οποίων αποσαφηνίζονται οι μέθοδοι. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι
απαραίτητοι στατιστικοί πίνακες, που χρησιμοποιούνται για την επίλυση
των παραδειγμάτων και των ασκήσεων.

(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015


Στοιχεία πιθανοτήτων ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

final_h.pdfΣτοιχεία πιθανοτήτωνΥπότιτλος: ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συγγραφείς:Κοντογιάννης, Ιωάννης
Τουμπής, Σταύρος
Κριτικός Αναγνώστης: Δελλαπόρτας, Πέτρος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Θεωρία πιθανοτήτων και στοχαστικές διαδικασίες, Στατιστική, Διακριτές δομές
Λέξεις-κλειδιά: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
σύγγραμμα προορίζεται για χρήση στη διδασκαλία της βασικής θεωρίας
πιθανοτήτων, και την ανάπτυξη κάποιων εκ των θεμελιωδών εφαρμογών τους
στην στατιστική και την πληροφορική. Απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς
(αλλά όχι μόνο) φοιτητές, πρωτίστως σε τμήματα Πληροφορικής, Μαθηματικών
και Στατιστικής, αλλά λόγω του μεγάλου εύρους της ύλης που καλύπτει,
και σε τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών.

Περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, κεφάλαια με αντικείμενο τις βασικές έννοιες των ενδεχομένων και
της τυχαιότητας, την αξιωματική θεμελίωση της πιθανότητας, τις κύριες
κατανομές και τις συνήθεις εφαρμογές τους (με έμφαση στην πληροφορική),
τις διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, τον νόμο των μεγάλων
αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα.

Το βιβλίο είναι ιδανικό
για διδασκαλία σε τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό
μαθημάτων μαθηματικού υποβάθρου, και αφιερώνουν περίπου 1 μάθημα σε
Λογισμό Μίας Μεταβλητής και συναφή θέματα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια
τμήματα στην επικράτεια.

Ο βασικός στόχος του βιβλίου είναι οι
φοιτητές να κατανοήσουν την βασική διαφορά -- ως τρόπο σκέψης -- της
θεωρίας πιθανοτήτων από τα άλλα μαθήματα μαθηματικών τα οποία
διδάσκονται. Κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις έννοιες
του τυχαίου και της ποσοτικής πιθανότητας και στην αυστηρά μαθηματική
τους διάσταση, αλλά και στην ορθή τους χρήση σε βασικές εφαρμογές της
στατιστικής και τις πληροφορικής.
(+)
Πίνακας Περιεχομένων: 
1 Εισαγωγή
Οι πιθανότητες ως μέρος των μαθηματικών
Ιστορική ανάπτυξη
Πιθανότητες & πληροφορική
2 Χώρος πιθανότητας & ενδεχόμενα
Προκαταρκτικά
Σύνολα
Χώρος πιθανότητας & ενδεχόμενα
3 Μέτρο πιθανότητας
Ορισμός, παραδείγματα & ιδιότητες
Πέντε «κανόνες πιθανότητας»
Γενικός ορισμός του μέτρου πιθανότητας
4 Πιθανότητες & συνδυαστική
Διατάξεις, συνδυασμοί, επιλογές & πιθανότητες
Πέντε «κανόνες αρίθμησης»
5 Ανεξαρτησία & δεσμευμένη πιθανότητα
Ανεξάρτητα ενδεχόμενα & δεσμευμένη πιθανότητα
Περαιτέρω ιδιότητες
Ο κανόνας του Bayes
Ακόμα πέντε «κανόνες πιθανότητας»
6 Διακριτές τυχαίες μεταβλητές
Ορισμός & βασικές ιδιότητες
Μέση τιμή, διασπορά, ανεξαρτησία
Μετρησιμότητα & άπειρες τιμές
7 Διακριτές κατανομές
Κατανομές Bernoulli, διωνυμική & γεωμετρική
Υπεργεωμετρική & Poisson κατανομή
Η γεωμετρική & συναφείς σειρές
Η συνάρτηση e^x , δυναμοσειρές, τύπος του Stirling
8 Παραδείγματα πιθανοκρατικής ανάλυσης αλγορίθμων
Επαλήθευση ισότητας πολυωνύμων
Εύρεση ελαχιστιαίου cut set σε γράφους
String matching
Γρήγορη ταξινόμηση δεδομένων
9 Ανισότητες, από κοινού κατανομή, ΝΜΑ
Ανισότητες Markov & Chebychev
Από κοινού κατανομή & συνδιακύμανση
Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών
10 Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές
Συνεχείς ΤΜ & συνεχής πυκνότητα
Μέση τιμή & διασπορά
Μετρησιμότητα & άπειρες τιμές
11 Συνεχείς κατανομές, ανισότητες & ο ΝΜΑ
Ομοιόμορφη & εκθετική κατανομή
Μετασχηματισμοί
Ανεξαρτησία, ανισότητες & ο ΝΜΑ
12 Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
Κανονική κατανομή
Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
Παραδείγματα & απλές εφαρμογές
Πίνακες τιμών
13 ΚΟΘ: Λίγη θεωρία & αποδείξεις
Το γκαουσιανό ολοκλήρωμα
ΚΟΘ ΝΜΑ: Απόδειξη
Το θεώρημα de Moivre-Laplace
Το θεώρημα του Lindeberg
14 Παραδείγματα εφαρμογών στη στατιστική
Διαστήματα εμπιστοσύνης
Έλεγχοι υποθέσεων
Έλεγχος παραμέτρου Bernoulli
Έλεγχος ανεξαρτησίας
Μείωση διασποράς
15 Συνεχής από κοινού κατανομή
Από κοινού πυκνότητα
Μέση τιμή, διασπορά & συνδιακύμανση
Ανεξαρτησία
Μετρησιμότητα & άπειρες τιμές
Παραρτήματα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Απόδοση αγγλικών όρων
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015


Kallipos repository: Λογικός και συναρτησιακός προγραμματισμός

Kallipos repository: Λογικός και συναρτησιακός προγραμματισμός

Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού - LPTechniquesProlog_ΚΟΥ.pdf

Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού - LPTechniquesProlog_ΚΟΥ.pdfΤεχνικές λογικού προγραμματισμούΥπότιτλος: Η Γλώσσα Prolog
Συγγραφείς:Σακελλαρίου, Ηλίας
Βασιλειάδης, Νικόλαος
Κεφαλάς, Πέτρος
Σταμάτης, Δημοσθένης
Κριτικός Αναγνώστης: Τσαδήρας, Αθανάσιος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF SHEFFIELD
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: Γλώσσες προγραμματισμού, Ευφυή συστήματα
Λέξεις-κλειδιά: ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΟΓ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Ο
Λογικός Προγραμματισμός (ΛΠ) ανήκει στις πλέον ενδιαφέρουσες σχολές
προγραμματισμού, σημαντικά διαφορετική από τις "κλασικές" σχολές του
προστακτικού και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Η χρήση της
Μαθηματικής Λογικής ως εργαλείο αφαίρεσης για περιγραφή υπολογισμών και η
εκμετάλλευση των αποδεικτικών διαδικασιών της, οδηγούν σε συμπαγή
προγράμματα τα οποία βρίσκουν εφαρμογές σε πολύπλοκα και ενδιαφέροντα
πεδία, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Σημασιολογίκο Ιστό. Όμως,
αυτή η υψηλού επιπέδου προσέγγιση στον προγραμματισμό δημιουργεί
προβλήματα σε εκείνους που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τον ΛΠ ,
αφενός γιατί απαιτεί να υιοθετήσουν μια δηλωτική προσέγγιση στην
ανάπτυξη προγραμμάτων "ξένη" προς αυτή των κυρίαρχων γλωσσών, και
αφετέρου, γιατί απαιτείται η εκμάθηση τεχνικών αναπαράστασης και
επίλυσης προβλημάτων που αν και είναι γενικά εφαρμόσιμες στον
προγραμματισμό, δεν χρησιμοποιούνται συχνά στις υπόλοιπες σχολές, με
κλασικό παράδειγμα την αναδρομή.
Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει
τις παραπάνω απαιτήσεις και να αποτελέσει το βασικό σύγγραμμα για
οποιονδήποτε επιθυμεί να εντρυφήσει στην τέχνη και στις τεχνικές του ΛΠ.
Έχοντας ως όχημα τον κυριότερο εκπρόσωπο της σχολής ΛΠ, τη γλώσσα
Prolog, το βιβλίο έχει στόχο: (α) να αναφέρει σύντομα τα θεωρητικά
θεμέλια του ΛΠ, δηλαδή την Κατηγορηματική Λογική Πρώτης Τάξης και την
αρχή της ανάλυσης, (β) να παρουσιάσει σε βάθος την γλώσσα
προγραμματισμού Prolog, τα διαθέσιμα κατηγορήματα και πως αυτά
εντασσόμενα σε τεχνικές ΛΠ προγραμματισμού αποτελούν ισχυρά εργαλεία για
την επίλυση προβλημάτων, (γ) να παρουσιάσει εφαρμογές όπως είναι η
ανάπτυξη ευφυών συστημάτων στις οποίες ο Λογικός Προγραμματισμός
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, και τέλος, (δ) να αναπτύξει
προγραμματιστικές δεξιότητες του αναγνώστη, όπως είναι η αναδρομή και η
ιεραρχική ανάπτυξη προγραμμάτων, εφαρμόσιμες σε όλες τις σχολές
προγραμματισμού.
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015

Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών

book.pdfΑλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμώνΣυγγραφείς:Μάρκου, Ευριπίδης
Κρανάκης, Ευάγγελος
Παγουρτζής, Αριστείδης
Krizanc, Danny
Κριτικός Αναγνώστης: Νικολόπουλος, Σταύρος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, Συνδυαστική, Επιστήμη υπολογιστών / Πληροφορική, Υπολογιστική επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΚΙΝΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
τμημάτων Πληροφορικής και Μαθηματικών που διδάσκονται θέματα σχετικά με
τη σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο
από μη εξοικειωμένους με την περιοχή, όσο και από προχωρημένους
επιστήμονες στους τομείς της Θεωρητικής Πληροφορικής και ειδικότερα
στους τομείς της Σχεδίασης Αλγορίθμων, της Θεωρίας Υπολογισμού αλλά και
της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής. Οι αναγνώστες μπορούν να
βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών
που σχετίζονται με:

- Κατανεμημένους αλγόριθμους
- Κινητούς πράκτορες
- Πολυπλοκότητα αγαθών στους κατανεμημένους υπολογισμούς
- Μοντέλα χρονισμού των κατανεμημένων μοντέλων
- Βασικά προβλήματα και κατανεμημένους αλγόριθμους
- Αναγωγές προβλημάτων, αποδείξεις ορθότητας και ανάλυση πολυπλοκότητας των αλγορίθμων
- Προσεγγισιμότητα με εγγύηση ποιότητας της λύσης για δύσκολα (NP-hard) προβλήματα
- Ζητήματα ασφάλειας δικτύων και πρακτόρων

Δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων
με βάση τα οποία όχι μόνο μπορούν να σχεδιαστούν βέλτιστοι κατανεμημένοι
αλγόριθμοι που επιλύουν ρεαλιστικά προβλήματα, αλλά και να αναδειχθούν
μέσα από αυτήν την αλγοριθμική θεωρία τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων
μεθόδων σε σύγκριση με τους παράλληλους και τους σειριακούς
αλγόριθμους. Το βιβλίο εστιάζει ιδιαίτερα στην επίλυση προβλημάτων με τη
χρήση κινητών πρακτόρων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις εφαρμογές που
έχουν τα μοντέλα των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Οι αλγόριθμοι
παρουσιάζονται σε ψευδογλώσσα ενώ οι αποδείξεις ορθότητας και
πολυπλοκότητας των αλγορίθμων καθώς και οι αποδείξεις αρνητικών
αποτελεσμάτων δίνονται με τυπικό τρόπο και έτσι ώστε να μπορούν να τις
παρακολουθήσουν άνετα προπτυχιακοί φοιτητές.
Στο τέλος των κεφαλαίων
υπάρχουν σχόλια και βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και ασκήσεις που
βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων σχεδίασης κατανεμημένων
αλγορίθμων και στην ανάλυσή τους.
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015

Διακριτές μαθηματικές δομές στην επιστήμη των Η/.Υ Discrete Mathematical Structures in Computer Science

Kallipos repository: Discrete Mathematical Structures in Computer ScienceΔιακριτές μαθηματικές δομές για την επιστήμη των υπολογιστώνΣυγγραφείς:Γεωργίου, Δημήτριος
Αντωνίου, Ευστάθιος
Χατζημιχαηλίδης, Ανέστης
Κριτικός Αναγνώστης: Σούντρης, Δημήτριος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Διακριτές
δομές, Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, Συνδυαστική, Διατάξεις, σύνδεσμοι
(πλέγματα), διατεταγμένες αλγεβρικές δομές, Προσθετικά εξαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΓΡΑΦΟΙ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΟΝΟΕΙΔΗ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Η
εξέλιξη της επιστήμης των υπολογιστών στηρίζεται στην έρευνα για την
ανάπτυξη υλισμικού, όσο και σε εκείνη που αφορά το λογισμικό (software).
Ακρογωνιαίος λίθος στην στήριξη της έρευνας και στις δυο αυτές περιοχές
είναι τα διακριτά μαθηματικά. Ειδικότερα, οι περιοχές της μαθηματικής
λογικής, της συνδυαστικής, της θεωρίας των γράφων, της γραμμικής
άλγεβρας, των κυκλωμάτων με διακόπτες, και αλγεβρικές δομές (όπως τα
μονοειδή και οι μηχανές) συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης των
υπολογιστών. Η ενασχόληση με τους τομείς αυτούς των εφαρμοσμένων
μαθηματικών επιτρέπει στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον μηχανικό
υπολογιστών να κατανοήσουν τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων,
καθώς και τη διαχείριση των δικτύων υπολογιστών.
Το ηλεκτρονικό αυτό
σύγγραμμα, επιχειρεί να παρουσιάσει μερικές βασικές έννοιες των
Διακριτών Μαθηματικών, δηλαδή των μαθηματικών που αναφέρονται στα
διακριτά σύνολα. Καθώς το μάθημα των Διακριτών Μαθηματικών διδάσκεται ως
υποχρεωτικό μάθημα στα πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών των
πολυτεχνείων, τα κείμενα είναι αναλυτικά και υπάρχουν πολλά διαδραστικά
παραδείγματα που συμβάλλουν στην κατανόηση του θέματος. Το περιεχόμενο
ακολουθεί τη σειρά των πανεπιστημιακών παραδόσεων του ομότιτλου
γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτές παρουσιάζονται από το ακαδημαϊκό έτος
1990-91, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στόχος
του ηλεκτρονικού αυτού συγγράμματος είναι η ανάπτυξη της μαθηματικής
σκέψης. Ως εκπαιδευτικό βοήθημα, φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει το σκοπό της
εκπαίδευσης που είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του εγκεφάλου να
μαθαίνει, και όχι βέβαια η στείρα αναπαραγωγή της πληροφορίας. Η μεν
ικανότητα του « μανθάνειν » επιτρέπει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
του μηχανικού, ενώ η στείρα αναπαραγωγή της πληροφορίας δεν επιτρέπει
παρά μόνο την αντιγραφή και την επανάληψη.
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-Δεκ-2015

Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για θετικές επιστήμες.

book_Linear_algebra.pdf

Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβραΥπότιτλος: Για τις Θετικές Επιστήμες
Συγγραφείς:Χαραλάμπους, Χαρά Μυρτώ Αγάπη
Φωτιάδης, Ανέστης
Κριτικός Αναγνώστης: Τσίχλας, Κωνσταντίνος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Βασική γραμμική άλγεβρα
Λέξεις-κλειδιά: ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ, ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ, ΦΑΣΜΑΤΙΚΟ
ΘΕΩΡΗΜΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
βιβλίο καλύπτει τη κλασσική ύλη ενός μαθήματος γραμμικής άλγεβρας.
Ξεκινά συζητώντας την επίλυση γραμμικών συστημάτων και εισάγει τη χρήση
πινάκων ως αποτελεσματικό εργαλείο.
Συνέχεια έχει η έννοια του
διανυσματικού χώρου. Δίνονται πολλά παραδείγματα από το διδιάστατο και
τον τριδιάστατο πραγματικό χώρο ενώ οι αφηρημένοι διανυσματικοί χώροι
μελετούνται στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου.
Ακολουθεί η έννοια
της διαστασης, των γραμμικών συναρτήσεων ανάμεσα στους διανυσματικούς
χώρους, οι ιδιοτιμές, τα ιδιοδιανύσματ και τα σχετικά θεωρήματα.
Συζητούνται επίσης
τα εσωτερικά γινόμενα και το φασματικό θεωρήμα
και το αντιστροφό του για τη ορθογωνοποίηση των πινάκων. Τα παραπάνω
παρουσιάζονται συνοπτικά στο τέλος για γενικευμένους διανυσματικούς
χώρους. Τα ιστορικά στοιχεία δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου έτσι ώστε
να μπορεί ο αναγνώστης να έχει μία ιδέα για την χρονική εξέλιξη της
κάθε θεματικής ενότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές. Οι
αποδείξεις έχουν έντονη γεωμετρική χροιά.
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015