Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Μαθηματική μέγιστη σύνταξη Πτολεμαίου

Το βιβλίο σε pdf βρίσκεται και εδώ. Ο τίτλος "Μεγίστη" δόθηκε για να ξεχωρίζει από το άλλο έργο του Πτολεμαίου την Τετράβιβλο.
http://www.wilbourhall.org/PDf/HeibergAlmagestComplete.pdf

Το βιβλίο σε pdf βρίσκεται και εδώ. Ο τίτλος "Μεγίστη" δόθηκε για να ξεχωρίζει από το άλλο έργο του Πτολεμαίου την Τετράβιβλο.
http://www.wilbourhall.org/pdfs/HeibergAlmagestComplete.pdf